Asbest_bodem_sanering_2

Asbest in de

Bodem

Is er bij u asbest aangetroffen in de bodem? Wij hebben specialistische kennis in huis en zorgen voor verwijdering en afvoer van het asbest conform de wet- en regelgeving.

<b>Asbest</b> in de bodem

Asbest in de bodem

Veel gedateerde schuren in Nederland zijn voorzien van asbesthoudende cement golfplaten. Deze platen bestaan voor 88% uit cement en voor de overige 12% uit asbestvezels. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat deze in de loop der jaren verweren. Door de continue blootstelling aan alle weersinvloeden, zoals zure regen en wind komen er op een gegeven moment asbestvezels vrij. Aangezien veruit de meeste schuren en gebouwen die voorzien zijn van asbestcementplaten geen dakgoot en regenwateropvang hebben, spoelt het regenwater met hierin asbestvezels in de onderliggende bodem, de zogenaamde ‘inspoelzone’. De asbest die dan in de grond belandt is schadelijk voor de volksgezondheid. Dit risico is bij deze cementplaten extra groot, omdat er bij het 'uitwassen' zogeheten niet-hechtgebonden asbest vrij kan komen. Niet-hechtgebonden asbest is extra gevaarlijk, omdat de asbest niet vastzit aan het materiaal en daardoor gemakkelijk in de lucht terecht kan komen. Er gelden daarom strenge normen wat betreft werken in en de verwerking van dit soort asbest.

Bij het saneren van de inspoelzone is in de meeste gevallen een strook van één meter breed vanuit de gevel, over de gehele lengte, met een laagdikte van 0,2 meter voldoende om de inspoelzone te saneren.

Wij bezitten over alle specialistische kennis om u hierin te adviseren en de benodigde onderzoeken, meldingen en eventuele sanering uit te voeren.

Hoe wij te werk gaan

Mocht u een vermoeden hebben dat er asbest in uw tuin ligt, dan kunnen wij voor u regelen dat deze verwijderd wordt en dat de grond conform wet- en regelgeving wordt afgevoerd. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal er een plan van aanpak, een saneringsplan, of een BUS-melding ingediend worden. Als deze door het bevoegd gezag is goedgekeurd, kunnen we beginnen met de voorbereidingen, zoals het opstellen van een Veiligheids-en Gezondheidsplan en alle benodigde formulieren. Samen met de klant stellen we een plan op, waar de wensen en mogelijkheden naar voren komen.

1. Contactmoment

Tijdens het eerste contactmoment maken we kennis en bespreken we uw situatie en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Wij kunnen hierbij een kostenraming afgeven en een op maat gemaakte offerte opstellen. Ons doel hiermee is om u inzicht te geven in het te verwachten traject en tijdsplan.

2. Asbest-in-bodemonderzoek

Zodra u een vermoeden heeft van asbest, dient er eerst een asbest-in-bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Hierbij wordt bepaald of en in welke mate er sprake is van asbest in de bodem. Aan de hand van deze resultaten wordt een saneringsplan opgesteld.

3. Asbestsanering

Blijkt uit het bodemonderzoek dat er inderdaad asbest aanwezig is, dan zal er worden overgegaan op asbestsanering. Hierbij wordt de vervuilde grond afgegraven, meestal een strook van één meter breed vanaf de gevel en met een laagdikte van 0,2 meter.

4. Gat opvullen

Het ontstane gat zal vervolgens opgevuld worden met schone grond. De keuze voor de grond gaat in overleg met de klant. Zo kan er gekozen worden voor ‘gewone’ grond wanneer u van plan bent er gras op te plaatsen, of voor bijvoorbeeld zand wanneer u van plan bent het gebied te bestraten. Ook kunnen wij eventueel aanvullend grondwerk voor nieuwbouw realiseren.

5. Verwerking

Nadat de grond is opgegraven, dient deze afgevoerd te worden. De grond wordt met gesloten milieukleppen naar een erkend verwerkingsbedrijf gebracht waar deze gereinigd wordt.

6. Controle

Als de verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd zullen er door de milieukundige begeleider monsters worden genomen. Blijkt uit de analyse van deze monsters dat nog niet is voldaan aan de gestelde norm, dan dient er verder gegraven te worden. Echter blijkt in vrijwel alle gevallen dat de eerste ontgraving voldoende is. Als dat het geval is dan zal er een evaluatierapport worden opgesteld die naar het bevoegd gezag wordt toegezonden. Bij goedkeuring van dit rapport is de sanering afgerond.

Meer informatie

Asbest_bodem_sanering_2

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Bekijk dan hier onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen
Asbest_bodem_sanering_2

Offerte aanvragen

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan hier geheel vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen
Asbest_bodem_sanering_2

Contact

Wilt u graag contact met ons opnemen? Dat kan direct, of door het invullen van ons contactformulier.

Contact