20200602_093313

Begeleiding bij werken in

Verontreinigde grond

Werken met of in verontreinigde grond mag volgens de huidige regels alleen worden uitgevoerd door een BRL 7000 gecertificeerde aannemer. Deze begeleiding kunt u door ons laten uitvoeren.


<b>Onze</b> begeleiding

Onze begeleiding

Volgens de Wet Bodembescherming dient er naast een uitvoerende partij ook een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP’er) betrokken te zijn bij bodemsanering. Bodemsanering dient volgens bepaalde voorschriften uitgevoerd te worden. De DLP’er, die een onafhankelijke partij dient te zijn, controleert of deze voorschriften worden nageleefd. Onze DLP’ers zijn gedurende het gehele project en bij alle werkzaamheden aanwezig. Ze zijn vakbekwaam en flexibel inzetbaar voor de gehele duur van het project. Ook zijn ze volgens de CROW 400 richtlijnen bevoegd om te werken in en met verontreinigde grond en verontreinigde waterbodem. Bovendien beschikken ze over goede leidinggevende kwaliteiten.

Hoe wij te werk gaan

Als begeleider kunnen wij u van dienst zijn door de inzet van een DLP’er. Een DLP’er heeft een breed takenpakket dat hieronder is weergegeven.

1. V&G-plan

Wanneer er meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er vaak een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. Hierin staat beschreven hoe de samenwerking wordt ingericht en welke voorzorgsmaatregelen er getroffen worden om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Onze DLP’er geeft invulling aan dit plan en ziet erop toe dat de maatregelen die in het plan genoemd worden ook nageleefd worden.

2. Documentatie

Documentatie is het tweede dat wij kunnen verzorgen. Denk hierbij aan het bijhouden van een logboek en het registeren van aanwezige personen en materieel.

3. Veiligheid

Naast een V&G-plan, zorgen onze DLP’ers ook op andere manieren voor de veiligheid. We verzorgen de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en zien toe op het juiste gebruik ervan. Ook controleren we of er een goede (weg)afzetting is geplaatst op het bouwterrein.

4. Procesversoepeling

Om het proces te versoepelen dragen we zorg voor de samenwerking met de milieukundig begeleider. Bij grootschalige verontreiniging kan het zijn dat er een decontaminatie-unit wordt ingeschakeld. Ook het soepel laten verlopen van samenwerking valt onder onze werkzaamheden.

5. Controle

Een DLP’er controleert dat alle verplichte meldingen omtrent de bodemsanering aan het bevoegde gezag zijn uitgevoerd. Verder dient ook de inhoud van het locatiedossier bijgehouden en gecontroleerd te worden. Onze DLP’ers voeren ook deze werkzaamheden uit.

6. De sanering ondersteunen

Het direct ondersteunen van de sanering hoort ook bij de werkzaamheden van onze DLP’er. Ze begeleiden de sanering volgens het uitvoeringsplan en voeren lucht- en bodemvochtmetingen uit.

Meer informatie

20200602_093313

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Bekijk dan hier onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen
20200602_093313

Offerte aanvragen

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan hier geheel vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen
20200602_093313

Contact

Wilt u graag contact met ons opnemen? Dat kan direct, of door het invullen van ons contactformulier.

Contact