IMG-20170602-WA0008

Bodem (en grondwater)-

Sanering

Sinds 2006 houden we ons bezig met het saneren van verontreinigde grond. Is er bij u verontreinigde grond aangetroffen, bijvoorbeeld in uw tuin? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij graven de verontreinigde grond af, en vervangen dit door nieuwe grond. Ook saneren we verontreinigd grondwater.

<b>Bodem-</b>(en grondwater)sanering

Bodem-(en grondwater)sanering

Bodemverontreiniging kan veel verschillende oorzaken hebben. In Nederland is de grond op mogelijk 250.000 plekken (ernstig) verontreinigd. De oorzaak van zo’n verontreiniging ligt bijvoorbeeld bij een oude olietank of bij bedrijven die in het verleden voor verontreiniging hebben gezorgd. Dit kunnen bijvoorbeeld wasserijen, fabrieken of tankstations zijn geweest. Een andere oorzaak van bodemverontreiniging kan een stedelijke ophooglaag zijn. Mocht uw huis bijvoorbeeld op een plek staan waar in het verleden een dergelijk of vergelijkbaar bedrijf heeft gestaan, dan bestaat de kans dat de grond verontreinigd is geraakt.

Als uit een bodemonderzoek blijkt dat uw bodem verontreinigd is, hangt het af van wanneer de verontreiniging is ontstaan of sanering verplicht is.

Is de verontreiniging na 1 januari 1987 ontstaan, dan bent u volgens de zogenoemde zorgplicht verplicht om de verontreiniging zo snel mogelijk te saneren. Bodemverontreiniging die voor 1 januari 1987 is ontstaan, moet verplicht worden gesaneerd wanneer meer dan 25 m3 grond ernstig verontreinigd is.

De aanpak die wij hanteren hangt af van het type verontreiniging en de eigenschappen van de stof(fen) die in de grond zit(ten).

Hoe wij te werk gaan

Mocht u verontreinigde grond in uw tuin hebben liggen, dan kunnen wij voor u regelen dat deze verwijderd wordt en dat deze grond wordt afgevoerd. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal er een plan van aanpak, een saneringsplan, of een BUS-melding ingediend worden. Als deze door het bevoegd gezag is goedgekeurd, kunnen we beginnen met de voorbereidingen, zoals het opstellen van een Veiligheids-en Gezondheidsplan en alle benodigde formulieren. Samen met de klant stellen we een plan op, waar de wensen en mogelijkheden naar voren komen.

1. Contactmoment

Tijdens het eerste contactmoment maken we kennis en bespreken we uw situatie en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Wij kunnen hierbij een kostenraming afgeven en een op maat gemaakte offerte opstellen. Ons doel hiermee is om u inzicht te geven in het te verwachten traject en tijdsplan.

2. Plan van aanpak

Indien er in het vooronderzoek verontreiniging in de bodem wordt aangetroffen dient er vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. Blijkt hieruit dat de bodem sterk verontreinigd is, dan zal er een plan van aanpak opgesteld moeten worden voor het ontgraven en afvoeren van de grond.

3. Afgraven grond

Wanneer de grond ernstig vervuild is, zal deze worden ontgraven. Aan de hand van de resultaten van het bodemonderzoek wordt bepaald tot welke diepte er gegraven moet worden. Het graafwerk wordt doorgaans verricht door een kleine rupskraan, en de grond wordt vervolgens in vrachtwagens geladen.

4. Grond afvoeren

Nadat de grond is opgegraven, dient deze afgevoerd te worden. De grond wordt met gesloten milieukleppen naar een erkend verwerkingsbedrijf gebracht waar deze gereinigd wordt.

5. Gat opvullen

Het ontstane gat zal vervolgens opgevuld worden met schone grond. De keuze voor de grond gaat in overleg met de klant. Zo kan er gekozen worden voor ‘gewone’ grond wanneer u van plan bent er gras op te plaatsen, of voor bijvoorbeeld zand wanneer u van plan bent het gebied te bestraten. Ook kunnen wij eventueel aanvullend grondwerk voor nieuwbouw realiseren.

6. Controle

Als de verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd zullen er door de milieukundige begeleider monsters worden genomen. Blijkt uit de analyse van deze monsters dat nog niet is voldaan aan de gestelde norm, dan dient er verder gegraven te worden. Echter blijkt in vrijwel alle gevallen dat de eerste ontgraving voldoende is. Als dat het geval is dan zal er een evaluatierapport worden opgesteld die naar het bevoegd gezag wordt toegezonden. Bij goedkeuring van dit rapport is de sanering afgerond.

Meer informatie

IMG-20170602-WA0008

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Bekijk dan hier onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen
IMG-20170602-WA0008

Offerte aanvragen

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan hier geheel vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen
IMG-20170602-WA0008

Contact

Wilt u graag contact met ons opnemen? Dat kan direct, of door het invullen van ons contactformulier.

Contact